Сьогодні соціологічні опитування відграють важливу роль при дослідженні думки людей на той чи інший товар, подію, діяча, тощо. Проте даними соціологічного опитування можна легко зманіпулювати, а як саме – далі у нашій статті.

Але перед тим, як описати які є види маніпуляцій із соціологічними опитуваннями, розберемо що таке “соціологічне опитування” та хто їх проводить.

Соціологічне опитування – це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об’єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв’ю) спілкування того хто опитує з респондентом. Вони бувають соціологічні, політологічні, маркетингові, психологічні – залежно від предмету дослідження. Залежно від кількості опитуваних (вибірки, вибіркової сукупності) вони також можуть бути масовими, вибірковими, індивідуальними, експертними.

Проводять соціологічні опитування в основному соціологічні служби, як окрема комерційна організація, або як частина підприємства. У своїй діяльності вони спрямовані на проведення якісних соціологічних досліджень, а також вони займаються науково-дослідною та науково-методичною діяльністю.

Коли мова іде про політичні дослідження, то доволі часто соціологів звинувачують у тому, що вони проводять продажну соціологію, “замовні дослідження” і маніпулюють за допомогою даних соціологічних досліджень.

Проте, майже всі опитування, які проводяться в Україні, мають політичних і бізнес-замовників, своїм коштом або коштом незалежних фондів проводиться менше 1 % опитувань.

Заглиблюватись в тематику хто і як замовляє соціологічні опитування не будемо, адже інша тематика, проте рекомендуємо прочитати статтю генерального директора КМІС В. І.

Види маніпуляцій із соціологічними опитуваннями

  1. Маніпуляції під час візуалізації даних

Кожне дослідження необхідно візуалізувати, дотримуючись головного принципу візуалізації – графічне представлення даних має відображати реальні пропорції.

Використовуються візуальні маніпуляції в основному у матеріалах, які не публікуються онлайн, а поширюються друкованими – у виборчій агітації.

Приклад графік який зображує прогнозований партією “Відродження” рівень зарплат у Дніпропетровській області після приходу цієї партії до влади.

І відразу тут помічаємо маніпуляцію з віссю ординат – вертикальна шкала починається не з нуля.

Якщо взяти та правильно побудувати графік з тими ж даними, то висхідна тенденція буде більш стриманою:

Також поширеним є маніпуляції на кругових діаграмах, які іноді важко розрізнити, оскільки для цього необхідно озброїтись транспортиром, аби виміряти, чи точно показані пропорції.

2. Маніпуляції соціологів в опитуваннях

1) Формування запитань

Можливе використання ціннісних суджень, які спрямовують людину до певної відповіді; невичерпний перелік варіантів відповіді; додаткові роз’яснення щодо предмета опитування.

Ось, наприклад, як сформульоване одне із питань в анкеті в останньому опитуванні групи “Рейтинг”:

Респондентам даються на вибір лише країни, в яких наче є серйозні обмеження на купівлю сільськогосподарських земель. Навпаки в Канаді, 87 % сільськогосподарського земель в Канаді є в приватній власності.

2) “Пастка приміток”

Прикладом може слугувати опитування, проведене “Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка” від червня 2018 року, в якому Аграрна партія отримала 7,9 % голосів від тих, хто визначився та прийде на вибори.

У примітках зазначилось, що опитування не проводилось у обласних центрах, проте через оформлення для більшості глядачів цей опис залишився непоміченим. Тому не можна поширювати результати даного опитування на усе населення України.

3. Маніпулятивне використання даних у заголовках новин

Опитування можна використати для того щоб зробити резонансний заголовок, проте такі заголовки спотворюють суть або є маніпулятивними.

 Заголовок UNN:“Понад 60% українців вважає, що антикорупційна реформа є першочерговою – опитування”.

Заголовок УНІАН: “Майже 70% українців готові піти на компроміс з РФ заради миру на Донбасі — опитування”

“Діяльність уряду і Гончарука підтримує лише 6% українців” – заголовок, що з’явився на Громадському, Еспресо TV, Прямому тощо.

Акценти у заголовку спотворюють враження читача та наштовхують на маніпулятивні думки, що вигідні маніпуляторам.

4. Висвітлення недостовірної інформації з посиланням на авторитетні соціологічні компанії

Доволі часто різні політики та політичні групи використовують посилання на дані опитувань авторитетних соціологічних компаній, аби підсилити свої заяви в очах людей та мати змогу впливати на їхню думку.

Найбільш часто подібний засіб застосовують під час телевізійного ефіру, адже в учасників дискусії немає часу перевірити інформацію, а далеко не всі глядачі критично сприймають інформацію.

5. Інтерпретація результатів опитувань через особливе формулювання запитань

Прикладом такого може бути опитування щодо вирішення конфлікту на Донбасі, адже потрібно брати до уваги регіональну специфіку. Так, мешканці Півдня та Сходу більш схильні до компромісу заради миру на противагу мешканцям Заходу та Центру.

Тому для отримання більш коректних даних, необхідно дивитися на результат у регіональному розрізі, які будуть показувати регіональні відмінності.

Як боротись із даними маніпуляціями

  1. Потрібно переконатися, що оприлюднені дані дійсно представлені соціологічною агенцією. Ці дані мають бути оприлюднені на її сторінках у соцмережах, або на сайті.
  2. Існують багато сумнівних, а також одноденних соціологічних агенцій, про які мало хто знає і невідомо звідки вони взялися. Тому варто довіряти лише тим агенціями, які давно працюють на ринку і які дорожать своєю репутацією (на порталі тексти.org.ua є навіть база даних сумнівних соціологічних служб);
  3. Варто звертати увагу на терміни проведення дослідження, адже інформація постійно змінюється і є ризик натрапити на соціологічне опитування двомісячної давнини;
  4. Необхідно вміти правильно читати соціологічні дані. Рейтинги мають різні форми представлення: змодельовані рейтинги; розподіл відповідей на питання “за кого ви будете голосувати”; відповіді на пряме питання. Також різні агенції використовують різні формули аналітичного припущення: одні використовують певні пропорції, інші авторські методи;
  5. Також потрібно звертати увагу на первинне формулювання питання, що звучало в анкеті. Адже від того, як звучало питання, може залежати відповідь.

Роль соціологічних центрів в маніпуляціях із соціологічними опитуваннями

Варто розуміти, що соціологічні агенції працюють коштом політичних та бізнес-замовлень, а проведення дослідження коштом власного бюджету чи незалежних фондів не перевищує більше 1 %. Замовником може бути, як Офіс Президента, так і лобістська група того чи іншого кандидата чи партії.

Суспільна думка є динамічною, і тому саме соціологічні агенції є також одним з інструментів не тільки вимірювання суспільної думки, а також її зміни, використовуючи вищезгадані методи маніпуляції.

Можна привести приклад закону Халі Контртіла №4 : “Усні заяви та словесні формулювання з приводу політичного курсу набувають максимальної ваги тоді, коли думка ще не сформована і люди чекають певної їх інтерпретації з боку джерела, що заслуговує довіри”.

Можна виділити наступні завдання до яких залучаються соціологічні служби з метою змінення громадської думки:

1) Посилення позиції чинної влади, показ неодмінної підтримки, створення «теплої ванни» для президента, щодо відсутності нагальних проблем. Великі рейтинги, підтримки проєктів Офісу Президента, наприклад “Велике Будівництво”, чи продаж землі.

2) Боротьба з політичними конкурентами: заниження їх рейтингів чи взагалі не внесення їх партій до списку опитування респондентів. Використовується здебільшого впливовими політичними групами.

3) Надання певному кандидату ти партії переваги перед іншими малюючи завищені рейтинги.

Соціологічне агентство Socis та його маніпуляції

На більш детальному прикладі розберемо до яких технологій маніпуляцій вдаються соціологічні агенції і яку мету переслідують їх замовники. Варто знову нагадати, що соціологічні служби є комерційними організаціями і працюють не за бюджетний кошт, а коштом політичних і бізнес-замовників.

В даному розділі ми розберемо «Центр соціальних та маркетингових досліджень Socis».

Перш за все, розберемо до якої політичної сили тяжіє даний центр.

Даний центр тісно пов’язаний з особистим піарником минулого Президента України Петра Порошенка, а саме Ігорем Гриневим, який є творцем відомого гасла: “Армія, Мова, Віра”. Ігор Гринів є засновником та бенефіціаром “Інституту стратегічних досліджень та прогнозів Янус”, який тісно співпрацює з “Центром соціальних та маркетингових досліджень Socis”. Про це говорив Ігор Гринів в інтерв’ю “Українській правді”.

Перейдемо до більш конкретних прикладів, а саме до початку президентських виборів у 2019 році.

Останнє соціологічне опитування центру перед першим туром
Остаточний результат виборів

Як можна побачити із двох вищенаведених результатів, то в останньому соціологічному опитуванні Socis Порошенко відставав від Зеленського на 10 %, тоді як за остаточними результатами виборів розбіжність складала вже 15 %, тобто цілих 5 % виборців повинні були кардинально змінити свою думку за 4 дні до виборів, що є дуже малоймовірно. Також, можна помітити прогнозування значного відставання між 2 та 3 кандидатом у 5 %, хоча насправді різниця складає всього 2 %.

Далі розберемо Парламентські вибори 2019 року.

Імітація виборів до ВРУ агентства SOCIS
Фінальний рейтинг партій, що проходять до ВРУ

На перший погляд здається що все вірно і статистична похибка не перевищує заявлені 2,2, проте на першій фотографії повністю відсутня “Партія Шарія”, яка отримала 3,4 %. Загублені відсотки були розділені між іншими партіями.

Отже, соціологічні дані так чи інакше впливають на людей. Вони можуть продемонструвати, які шанси має певний кандидат або партія, щоб пройти до парламенту. Більш того, люди будуть підсвідомо тягнутися за більшістю, тому що більшість – “умовно права”, і людина не хоче бути у меншості. Це добре відомо політтехнологам, які можуть публікувати власні результати дослідження, у яких їхні кандидати посідають перше місце, що зовсім не відповідає дійсності.

Тому читайте соціологічні дані уважно і думайте критично !

Використані джерела:

  1. https://www.pravda.com.ua/articles/2020/05/11/7249639/
  2. http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=959&page=1&t=2
  3. http://tvoemisto.tv/blog /shcho_potribno_znaty_vybortsyu_pro_sotsiologichni_doslidzhennya_i_manipulyatsii_111407.html?fbclid=IwAR0IoCHua2nBjJ_JDzOkDSx0EYzVbBLYMUgyfu8jq52jNDMpeL7TvKA1coA
  4. https://osvita.ua/vnz/reports/sociology/12676/

Tags:

No responses yet

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *